Родена е 1968 година, во Скопје. Дипломира на Факултетот за ликовни уметности во 1993, а магистрира по Студии на култура, на Институтот за општествени и хуманистички науки во Скопје. Има самостојни изложби во Македонија, Бугарија, Грција, Турција, СФРЈ, САД и Канада. Добитничка е на голем број награди.