Beni Shaqiri: Njeriu nuk ka asgjë, nëse nuk ka liri

Beni dhe Non Stop është bend muzikor i cili me sukses qëndron në skenë për më shumë se 15 vite, me stilin dhe saundin e tyre. Përskaj faktit që sot janë një nga  emrat më të njohura në  rok skenën e Maqedonisë, këta djem përmes tregimit të tyre muzikor në mënyrë të përkryer flasin për vetëdijen e tyre dhe angazhimin shoqëror. Në këtë kontekst, kanë përgatitur një c-d multietnike, të emëruar Multivitamine music project, në të cilën u gjetën dymbëdhjetë këngë – nga dy në gjuhët në të cilat flitet në Maqedoni: maqedonase, shqipe, serbe, turke, rome dhe vllehe. “Nuk ka drejtësi, nuk ka paqe” është kënga e fundit e cila është produkt i  ndodhive aktuale shoqërore në vend. Me rastin e interpretimit në Karvanin e Lirisë me 5 gusht në Veles, biseduam me Arben Beni Shaqirin në temën muzikë dhe liri.

CIVIL Media: Çfarë paraqet liria për Benin?

Beni: Liria është  e drejta e pamohueshme e njeriut, nëse njeriu nuk ka liri, nuk ka asgjë.

CIVIL Media: Sa duhet të sakrifikohet artisti për lirinë?

Beni: Shprehja e lirë është ajo fundamentalja që çdo artist duhet ta mbajë në vete. Nëse Artisti nuk e ka ndjenjën e lirisë, atëherë nuk ka nevojë të merret me art.

CIVIL Media: Beni dhe Non Stop, në Karvanin e Lirisë, me 5 gusht në Veles..

Beni: Interpretimi ynë vetëm do të provojë ta zmadhojë atë pas të cilës të gjithë ne ke mi shtrirë duart me këtë Karvan, e ajo definitivisht  është shprehja e lirisë dhe fitorja e lirisë, ajo që na takon si e drejtë elementare.

Në vazhdim shikojeni intervistën në tërësi.

Qëllimi i Karvanit të Lirisë është që përmes ndikimit të artit të zgjohet vetëdija qytetare dhe pjesëmarrja qytetare në procesin e sjelljes së vendimeve në nivel lokal dhe nacional.