Sfidat për procesin zgjedhor – temë e debatit të Karvanit të Lirisë

Post Image

CIVIL – Qendra për Liri dhe Karvani i Lirisë vazhdojnë me serinë e debateve “Maqedonia: me ose pa liri”. Këtë të premte, më 11 nëntor në orën 12 në hotelin City Park në Shkup, do të mbahet debati me temë “Sfidat në procesin zgjedhor në Republikën e Maqedonisë”.
Në debat, përveç ekspertëve, politologëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, nëpërmjet video deklaratave, vlerësimet mbi sfidat kryesore me të cilat përballet procesi i ardhshëm zgjedhor në vend do të japin edhe përfaqësues të më tepër partive politike në Maqedoni.

Debati është pjesë e aktiviteteve të Karvanit të Lirisë, i cili në disa muajt e fundit organizoi disa lloje të aktiviteteve në mbi 40 komuna në mbarë vendin, duke përfshirë koncerte, punëtori të artit, performanca poetike dhe teatrore, si dhe debate dhe diskutime që mbulojnë çështje të ndryshme kulturore dhe shoqërore që janë të rëndësishme për qytetarët.

Karvani i Lirisë është festival udhëtues, i organizuar nga Civil – Qendra për Liri dhe i mbështetur nga USAID-i, i cili do përdor artin dhe kulturën për të ndikuar në forcimin e vetëdijes qytetare dhe pjesëmarrjes qytetare. Ai është një projekt dinamik multimedial, i cili inkurajon pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset vendimmarrëse në nivel lokal dhe kombëtar.