Периодот од 2007 до 2013 живее и работи во Прага, каде отвора свое ателје. Има и неколку изложби во Скопје, а претходната година изработува графити на театар Комедија, во 2016 година работи на целокупен дизајн на ентериер и екстериер на објектот Пошта. Моментално ја подготвува својата нова изложба во Скопје.