Родена во Кавадарци, 1984 година. Студирала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје на Катедрата за англиски јазик и книжевност. Нејзината поезија и препеви се објавувани во земјата и странство. Живее и работи во Скопје.